Jak uzyskac niemieckie obywatelstwo?

Posiadanie niemieckiego obywatelstwa jest szczególnie korzystne dla osób pracujących na terenie Niemiec. Co trzeba zrobić by je uzyskać?

Niemcem można zostać poprzez niemieckich przodków. To jest chyba najprostszy sposób!

Po drugie, Niemcem możemy się stać wykazując się długoletnim, LEGALNYM pobytem za Odrą i posiadaniem tam rodziny.

Niemieckie obywatelstwo możemy pozyskać na dwa sposoby:

  1. Poprzez stwierdzenie – procedura ta polega na wykazaniu uzyskania i nieprzerwanego posiadania obywatelstwa niemieckiego na podstawie pochodzenia po niemieckich przodkach.

W przypadku, gdy ojciec lub matka jest Niemcem takie same obywatelstwo otrzymuje też dziecko bez wnoszenia dodatkowych dokumentów. Jednak istotnym elementem jest w tym przypadku fakt, czy potomek (a zarazem osoba starająca się o nadanie niemieckiego obywatelstwa) jest ślubnym czy nieślubnym dzieckiem.

Więcej kłopotu może sprawić fakt dowiedzenia, że np. nasz pradziadek czy prapradziadek był z pochodzenia Niemcem, bowiem w urzędzie będziemy musieli przedstawić akt urodzenia tego krewnego, a z dotarciem do nich może nie być łatwo…

W przypadku stwierdzenia, istotną kwestią jest również data urodzenia. W przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1975, obywatelstwo można uzyskać tylko w linii po ojcu.

W przypadku dzieci nieślubnych, które urodziły się przed 1 lipca 1993 otrzymują obywatelstwo po matce. W przypadku urodzonych po tej dacie (1 lipca 1975) istnieje możliwość otrzymania obywatelstwa po ojcu, ale tylko w przypadku, gdy:

  1. Ojciec jest Niemcem,
  2. przeprowadzono badania potwierdzające ojcostwo (badania muszą być przeprowadzone w Niemczech),
  3. uznanie ojcostwa miało miejsce przed osiągnięciem przez dziecko wieku 23 lat.
  1. Poprzez nadanie – z tej opcji mogą skorzystać przede wszystkim ci, którzy nie posiadają niemieckich „korzeni”, ale w Niemczech założyli rodzinę i czują się z tym państwem związani. Jeśli zatem od dłuższego czasu mieszkasz na terenie Niemiec, twoja żona/mąż jest Niemką/Niemcem, odczuwasz przynależność do tego kraju, z powodzeniem możesz złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa.

Składając wniosek o nadanie obywatelstwa musisz być przygotowany na żmudną procedurę. Niemcy z ogromną precyzją sprawdzą każdy szczegół, co pozwoli im się przekonać, że w pełni zasługujesz na to by zostać Niemcem/Niemką.

Co pomoże pomóc ci w pozyskaniu niemieckiego obywatelstwa?

Miejsce zamieszkania

W przyznaniu obywatelstwa ogromne znaczenie może odgrywać miejsce zamieszkania, a co ciekawe Niemcy biorą pod uwagę także historyczne granice, co może okazać się istotne w przypadku osób starszych.

Okres pobytu na terenie Niemiec osoby starającej się o nadanie niemieckiego obywatelstwa nie może być krótszy niż 8 lat.


Małżeństwo

„Pomocą” w zdobyciu niemieckiego obywatelstwa bez wątpienia jest zawarcie związku małżeńskiego z Niemcem/Niemką. Podczas starania się o niemieckie obywatelstwo nie może być mowy o trwającym, wszczętym lub planowanym procesie rozwodowym. Małżeństwo nie może być fikcyjne tzn. zawarte tylko w celu pozyskania obywatelstwa.

O obywatelstwo można starać się dopiero dwa lata po zawarciu związku małżeńskiego, co ważne osoba będąca w związku małżeńskim, starająca się o nadanie obywatelstwa, nie może przebywać na terenie Niemiec nie krócej niż 3 lata.

U kandydata ubiegającego się o niemieckie obywatelstwo zostanie sprawdzona sprawność komunikowania się w języku niemieckim, znajomość niemieckiej kultury i historii. Kandydat będzie musiał się zobowiązać do przestrzegania niemieckiego porządku prawnego i społecznego. Dla urzędu istotną kwestią będzie to, czy kandydat jest w stanie sam się utrzymać z pracy, a co więcej czy w razie problemów (strata pracy) będzie w stanie utrzymać także współmałżonka/małżonkę.

Szansy na otrzymanie obywatelstwa nie otrzymają świeżo poślubieni.

Jakie warunki należy spełnić ubiegając się o niemieckie obywatelstwo?

  1. Należy posiadać aktualne, legalne pozwolenie na pobyt w Niemczech (Aufenthaltserlaubnis lub Aufenthaltsberechtigung).
  2. Przebywać na terenie Niemiec, nie krócej niż przez 8 lat! Pobyt przez ten czas musi być legalny!
  3. Należy doskonale władać językiem niemieckim, ponieważ ta umiejętność zostanie sprawdzona.
  4. Posiadać gwarancje, że jesteśmy w stanie samodzielnie zapewnić sobie byt na terenie Niemiec, nie korzystając z pomocy socjalnej (tutaj są pewne wyjątki dla osób, które mają poniżej 23 lat).

Z nadaniem obywatelstwa wiąże się obowiązek zrzeczenia się poprzedniego obywatelstwa (jednak w tym przypadku występują pewne wyjątki, które pozwalają na posiadanie kilku obywatelstw).

Osoby, które w przeszłości były karane lub podejrzane o popełnienie przestępstwa nie otrzymają niemieckiego obywatelstwa.

Dziecko, którego ojciec lub matka są Niemcami, jest automatycznie obywatelem Niemiec.

Jeśli dziecko przyszło na świat w Niemczech, ale jego rodzic (chociaż jeden) nie jest Niemcem może uzyskać niemieckie obywatelstwo. Jest jednak jeden warunek. Jeden z rodziców musi przebywać na terenie Niemiec od 8 lat i posiadać ważne Aufenthaltsberechtigung lub unbefristete Aufenthaltserlaubnis przez okres 3 lat. Jeśli powyższe warunki są spełnione dziecko w momencie ukończenia 18 roku życia otrzyma niemieckie obywatelstwo.

Odpowiedni wniosek, który należy wypełnić starając się o przyznanie niemieckiego obywatelstwa można pobrać ze stron internetowych konsulatów generalnych Niemiec w Polsce. Uwaga: wniosek należy wypełnić w języku niemieckie! Wniosek (wraz z wymaganymi dokumentami) można złożyć osobiście lub za pośrednictwem ambasady czy konsulatu generalnego.

Uwaga: Jeśli dokumenty dołączane do wniosku są sporządzone w języku polskim, należy dokonać ich tłumaczenia na język niemiecki. Tłumaczenie musi być dokonane przez tłumacza przysięgłego!

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial