Anerkennung, czyli uznanie kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

Procedura uznania kwalifikacji zawodowych

Jeśli uzyskali Państwo dyplom zawodowy za granicą i chcą pracować w swoim zawodzie w Niemczech, w zależności od zawodu istnieje możliwość lub obowiązek uznania Państwa kwalifikacji. Tutaj można znaleźć wszystkie istotne informacje na temat procedury uznania kwalifikacji zawodowych.

Dla zainteresowanych za granicą:
Przed wszczęciem procedury uznania kwalifikacji zawodowych z zagranicy prosimy wyjaśnić kwestię możliwości imigracji do Niemiec i podjęcia pracy w tym kraju. W tym celu można skorzystać z funkcji Migration-Check. Więcej informacji na temat podjęcia pracy zamieszczono tutaj.

Procedura uznania kwalifikacji zawodowych obejmuje sprawdzenie przez właściwy organ, czy zagraniczny dyplom zawodowy jest równoważny z dyplomem niemieckim. Zalety i pierwsze kroki w tym postępowaniu pokazuje między innymi animacja „Wykształcenie wszędzie w cenie” dostępna w dziale informacyjnym. Sprawdzenie równoważności odbywa się na podstawie pewnych formalnych kryteriów jak treść i okres kształcenia. Pod uwagę bierze się także doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie.

Warunki przeprowadzenia postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych

Należy udokumentować kształcenie zawodowe ukończone poza granicami Niemiec. Poza tym wnioskodawca musi deklarować chęć podjęcia pracy w Niemczech.

Niemieckie obywatelstwo lub uprawnienie do pobytu na terenie Niemiec nie są wymagane do uznania kwalifikacji zawodowych. Wnioskodawca nawet nie musi mieszkać w Niemczech; wniosek można złożyć z zagranicy. Przed wszczęciem postępowania należy jednak wyjaśnić kwestię możliwości imigracji do Niemiec i podjęcia pracy w tym kraju.

 

Jaki jest przebieg postępowania?

Krok 1: konsultacja

Przed złożeniem wniosku prosimy skorzystać z porady.

Krok 2: znalezienie właściwego organu

Należy wyszukać właściwy organ, w którym możliwe jest złożenie wniosku o wszczęcie procedury uznania kwalifikacji zawodowych. W tym celu można skorzystać z praktycznej wyszukiwarki.

Krok 3: złożenie wniosku

Prosimy przygotować wszystkie wymagane dokumenty (dowód tożsamości, przebieg pracy zawodowej, dokumenty stwierdzające zdobycie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, inne świadectwa kwalifikacji). Uwaga! Prosimy nie przesyłać oryginałów!

We właściwym organie można dowiedzieć się, które dokumenty należy przetłumaczyć. Wniosek należy złożyć przy wykorzystaniu przeznaczonego do tego formularza danej instytucji. . Po przesłaniu kompletu dokumentów instytucja sprawdzi, czy między uzyskanym dyplomem a niemieckim zawodem referencyjnym istnieją zasadnicze różnice.

Krok 4: odbiór decyzji

W wyniku rozpatrzenia sprawy właściwy organ wyda wnioskodawcy oficjalną decyzję. Jeśli okaże się, że między zdobytymi kwalifikacjami zawodowymi a kształceniem w Niemczech nie ma istotnych różnic, stwierdzona zostanie pełna równoważność. Jeżeli instytucja nie stwierdzi pełnej równoważności, to w przypadku zawodów regulowanych zostaną wskazane konkretne środki, za pomocą których można wyrównać stwierdzone różnice. W przypadku zawodów nieregulowanych decyzja będzie zawierać informacje na temat zdobytych kwalifikacji, a także różnic w stosunku do niemieckich kwalifikacji referencyjnych. Informacje te pomogą zarówno wnioskodawcy jak i potencjalnemu pracodawcy prawidłowo oszacować uzyskane kwalifikacje.


Czy muszę wyrównać stwierdzone różnice?

Aby uzyskać dostęp do zawodów regulowanych, stwierdzone różnice muszą zostać zniwelowane poprzez ustalone przez instytucję środki wyrównawcze, tj. ukończenie stażu adaptacyjnego lub zdanie egzaminu.

W zawodach nieregulowanych wyrównanie wymienionych w decyzji brakujących kwalifikacji nie jest obowiązkowe, alemoże okazać się pomocne. Różnice można w tym przypadku wyrównać w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego. Ewentualnie pracodawca lub zakład pracy, który chce Państwa zatrudnić, może udzielić pomocy w odbyciu odpowiednich kursów lub szkoleń.

Pierwsze informacje o ofertach kształcenia ustawicznego można uzyskać w portalu internetowym Federalnej Agencji Pracy KURSNET.


Szczegółowe informacje o zawodach

W zawodach nieregulowanych, uzyskiwanych w drodze kształcenia dualnego, postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych jest określone w BQFG (niem. Ustawa o stwierdzaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych)

W zakresie zawodów regulowanych postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych jest określone w konkretnym prawie o zawodzie.

W zawodach regulowanych w poszczególnych krajach związkowych występują różnice.

Więcej informacji na temat szczególnych postępowań w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w krajach związkowych zamieszczono tutaj.

WSKAZÓWKA
W portalu internetowym www.kompetenzen-gesundheitsberufe.desą zamieszczone informacje o wymaganiach i możliwościach zatrudnienia w służbie zdrowia. Informacje mają pomóc absolwentom zagranicznych szkół wyższych w zdobyciu pierwszej orientacji w tym sektorze.- są one również pomocne dla osób, które nie mają wykształcenia w tym kierunku, ale również są zainteresowane pracą na tym obszarze (np. inżynierowie, ekonomiści, pedagodzy).

Zrodło i dalsze informacje: oficjalny portal nt. uznawania kwalifikacji zawodowych Rzadu Niemieckiego:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/pl/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial