Fragment Szósty

„Wolne Państwo Stanowe Goszcz i Państwo Chełstów”

Hrabia Christopf Heinrich von Reichenbach-Goschütz

 

FRAGMENT SZÓSTY

Na początku nadzieja na wycofanie wroga po pokoju w Tylży nie została spełniona. Zamiast wycofania, ustalono, że korpus marszałka Mortiera się przegrupuje. Kiedy to się stało, Davoust zajął miesce Mortiera w 3. korpusie armii. Pod koniec 1808 wojska francuskie ostatecznie odeszły. Kiedy w 1813 nastała godzina wyzwolenia spod jarzma rządów napoleońskich, kraj i jego mieszkańcy jeszcze nie pozbierali sie z powodu strat poniesionych podczas okupacji. Liczba zwierząt nie osiągnęła jeszcze poprzedniego poziomu, plony spadły z powodu braku nasion i nawozów, a oszczędności zostały skonsumowane. Wysoka była gotowość do poświęcenia przez ludzi wszystkich warstw na początku wojny wyzwoleńczej. Wielu dawało armii to, co im pozostało, bez czego mogliby się obejść, aby przyczynić się do powstania i wyposażenia armii pruskiej. Duża liczba mieszkańców zgłosiła się na ochotnika do nowopowstałych oddziałów strzelniczych lub pułku kawalerii krajowej utworzonych przez śląskie majątki. Ten pułk, który obejmował również wolontariuszy z domeny świecich rządów, wkrótce poniósł ciężkie straty w walkach i stracił ponad połowę swoich zasobów.

Zawieszenie broni w Poischwity w cyerwcu 1813 nie przyniosło pożądanego pokoju. Dopiero bitwa pod Lipskiem w październiku przypieczętowała los armii francuskiej i wyzwoliła Niemcy spod jarzma rządów Napoleona. Ale miną jeszcze dwa lata, zanim niebezpieczeństwo zostanie zażegnane i zapewniony pokój. Dekady po wojnach wyzwoleńczych charakteryzowały się powolną i pracochłonną rekonstrukcją. Konsekwencje tych ostatnich lat wojny były nieporównywalnie trudniejsze niż w czasie wojen śląskich. Podbicia Napleona dotknęły całą Europę i na dziesięciolecia poważnie upośledziły całe życie gospodarcze. Po wojnach śląskich Fryderyk Wielki dokonał wszystkiego, aby naprawić zniszczenia, które pozostały po wojnie na Śląsku i pomógł mieszkańcom w odbudowie gospodarczej. Zupełnie inna bzła sytuacja obszarów dotkniętych wojną po zwycięstwie nad Napoleonem. Prusy, wykrwawione i zubożałe w ciągu siedmiu lat wojny i okupacji, nie były w stanie zapewnić żadnej pomocy godnej wojny. Tak więc wszędzie potrzebna była ekstremalna surowość i najprostszy sposób życia. Trzeba było ograniczyć się do wysiłków zmierzających do zachowania istniejącego stanu i stopniowo kompensować straty spowodowane wojną.

W następnych latach niewiele jest doniesień na temat ekonomicznych warunków panujących w państwie Goszcz. Dopiero po 1850 informuje o tym rozległa nowa zabudowa budynków gospodarczych w gospodarstwach rolnych. W tym czasie przypada ustanowienie nowoczesnego i uporządkowanego leśnictwa zgodnie z ówczesnymi warunkami, na dużych obszarach leśnych. Zostały one dodatkowo rozszerzone przez nabycie w 1880 bezpośrednio przylegającego majątku Chełstów. Łączna powierzchnia osiedla wynosiła wówczas około 10 000 hektarów, z czego 5000 hektarów to lasy, 4100 hektarów tereny rolnicze i 900 hektarów stawów. Lata poprzedzające wybuch pierwszej wojny światowej przyniosły zmianę warunków gospodarczych w rolnictwie i leśnictwie. Ogólny wzrost w „latach założycielskich” po wojnie 1870 – 1871 był zdominowany przez przemysł i handel, a rolnictwo borykało się z trudnościami. Główną przyczyną był spadek cen zbóż w wyniku zwiększonego importu i mniej przyjaznej dla rolnictwa polityki rządowej pod koniec wieku. Dopiero po latach nastąpiła poprawa, ale ten pełen nadziei rozwój doprowadził do wybuchu pierwszej wojny światowej.

 

KONIEC FRAGMENTU SZÓSTEGO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial